Go to content Go to menu
 


 1. Zoek een voorbeeld van een arbeidscontract en beantwoord volgende vragen: (zie eigen plaats op pc op school)
  • Wie moet het contract ondertekenen, Waarom?
   • Werknemer en werkgeven voor akkoord
  • Hoe lang is de wettelijke proefperiode?
   • arbeider: 7 dagen - 14 dagen
   • bediende: 1 maand - 6 maanden
  • Wat is een paritair comité?
   • een organisatie dat is samengestel uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en de representatieve werknemersorganisaties
   • het bestaat per bedrijfstak
  • Welk belang heeft het arbeidscontract voor de werknemer?
   • Voor de rechtene en plichten
   • sociale wetgeving
  • Geef 2 verschilpunten tussen bediendecontract en arbeiderscontract
   •  Bediendecontract  arbeiderscontract
    maandloon uurloon 
    proefperiode in maanden  proefperiode in dagen 
    overuren niet betaalt

    overuren wel betaalt

     De opzegtermijn bij deze contracten is ook anders
 2. Welke documenten zijn nog vereist bij de aanwerving van personeel?
  • waaraan denk je zelf?
   • Contract
   • goed gedrag en zeden
   • diploma
   • bedrijfsreglement
   • ziekenfondspapieren
  • Zoek nu verder op internet:
 3. Ontslag
  • Waarom moet een mondeling ontslag altijd schriftelijk AANGETEKEND bevestigd worden?
   • Voor het wettelijk in orde te maken
   • Voor de opzegtermijn (deze begint pas nadat de wg/wn schrifetelijk hiervan op de hoogte is gebracht
  • Voorbeeld ontslagbrief:
   • Kijk op je eigen plaats op pc in school
  • wettelijke opzeggingstermijn kunnen bereken:
  • Hoe kan er een einde komen aan een arbeidscontract? (7manieren)
   • een zware fout
   • overlijden
   • ontslag
   • faillisement (gerechtelijke ontbinding)
   • arbeidsonbekwaamheid
   • einde contract bij contract van bepaalde duur of welomschreven werk
   • door contractopzegging
  • Geef 5 tips om een ontslag te leren verwerken
   • Niet panikeren
   • leer van je fouten
   • concentreer je op opbouwende acties
   • sta even stil
   • blijf op de hoogte
  • Wat zijn de voor- en nadelen ven maaltijdcheques en een bedrijfswagen?
   •  
       Maaltijdcheques bedrijfswagen 
     Voordelen: lekker meegenomen lekker meegenomen 
      belastingsvrij ... 
     Nadelen:    
      Telt niet mee met het pensioen Telt niet mee met het pensioen
      Men kan er niet overal mee terecht komen (niet overal hiermee kunnen betalen)