Go to content Go to menu
 


notule = verslag van vergadering

convocatie = uitnodiging voor vergadering

verborgen agenda = agenda waar niet iedereen van op de hoogte is ► Dit is een dubbele agenda die niet aan iedere deelnemer is bekend gemaakt. Als men dit als truc gebruikt wordt er gesproken over verborgen agenda ►zelf weten vat je wilt doen en dat tijden de vergadering doen → strategie

consensus = overeenstemming ► Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep op gemeenschap een breedgedragen overeenstemming hebben bereikt.

veto = is Latijn voor " ik verbied". Het is een verbod om een genomen besluit ook uit te voeren.

empatisch luisteren = Empathie is een manier van luisteren waardoor echte communicatie mogelijk wordt. Het is dus de eerste fase van communicatie. Het is meelevend luisteren. De andere zijn gevoelens laten uitdrukken en gewoon luisteren, NIET onderbreken.