Go to content Go to menu
 


Convocatie

⇒ wordt ook wel eens convocaat genoemd.

⇒ = uitnodiging voor vergadering

bevat volgende elementen:

  • plaats, datum, tijdstip en duur van vergadering
  • reden en doel van bijeenkomst
  • naam voorzitter
  • agenda van vergadering
  • eventueel verwijzing naar bijlage(n)
  • eventueel verzoek om zich bij afwezigheid te verontschuldigen
  • eventueel vermelding van voorbereiding die men van deelnemers verwacht

= een brief 

            → begint met aanspreking

            → is door secretaris en (meestal) voorzitter ondertekend

           → bij voorkeur kort en bondig

           → sommige gegevens staan niet noodzakelijk in volzinnen ⇒schemavorm = duidelijker

           → moet ZEKER lezergericht zijn

           → papierhoofd = handig