Go to content Go to menu
 


1.1.                          De klacht (pg. 183 – 193)

 

1.1.1.                      Inleiding (pg. 183 )

 

Klachtbrieven zijn heel belangrijk voor de geadresseerde. Die leert er de tekortkomingen van zijn bedrijf kennen. Anderzijds vertellen klachtbrieven hem veel over het karakter, de eisen en de verwachtingen van zijn klanten.

 

1.1.2.                      Vorm en inhoud (pg. 183 – 190)

 

De toon van de brief:

  • Wees tactvol.
  • Blijf kalm.
  • Gebruik geen verwijten.
  • Dreig nooit onmiddellijk met een gerechtelijke vervolging.

 

Verlies nooit de bedoeling van de brief uit het oog:

  • Je wilt dat geleden schade wordt hersteld.
  • Je wilt voorkomen dat dezelfde fouten zich in de toekomst herhalen.

 

Briefplan:

inleiding

Ø

verwijzing naar de levering of bestelling

midden

Ø

zakelijke weergave van de feiten

 

Ø

vaststelling van de fout of tekortkoming

 

Ø

voorstel tot regeling

slot

Ø

hoop op onmiddellijke afhandeling + dankwoord