Go to content Go to menu
 


Voorzitter

Taken:

 • waakt over structuur van de vergadering
 • stuurt de vergadering en is verantwoordleijk voor het praktisch verloop
 • motiveert en stimuleert de aanwezigen om actief deel te nemen
 • vat de standpunten van de deelnemers samen en verwoordt de besluiten en afspraken

Vaardigheden:

Uit handboek
 • analystisch denken
 • objectief zijn
 • flexibel zijn
 • tactisch te werk gaan

⇒gaat niet van vandaag op morgen → vergt veel training en een groot concentratievermogen tijdens vergadering

Zelf opgeschreven:

Voorzitter moet :

 • gezag hebben
 • het gesprek kunnen sturen
 • sociale vaardigheden hebben
 • de leiding nemen
 • geen partij → iedereen zijn mening laten zeggen
 • knopen durven doorhakken
 • time-management
 • empathisch (= begripvol) zijn

Notulist

uit handboek ► zie p 95 – 98
zelf opgeschreven:

De notulist moet:

 • taalvaardig zijn
 • snel kunnen noteren → structureren
 • goed kunnen onthouden

Andere deelnemers

uit handboek ► zie p 99
zelf opgeschreven:

Andere deelnemers moeten:

 • actief deelnemen
 • mening meedelen
 • stil kunnen zijn → kunnen luisteren