Go to content Go to menu
 


Structuur

5 fases:

  1. contact en introductie = de vaste agendapunten bij het begin van de vergadering
  2. informatie = de aanwezigen ontvangen informatie over agendapunten
  3. discussie = bespreking van agendapunten (= pro/contra)
  4. besluitvorming = de vergadering trekt besluiten uit de discussie en maakt afspraken over de te ondernemen actie
  5. afsluiting = de vaste agendapunten op het einde van de vergadering

bij meerdere inhoudelijke agendapunten → 2de, 3de en 4de fase komen telkens opnieuw voor

bij informatieve vergadering → geen sprake van discussie- en besluitvormingsfase

bij besluitvormende vergadering → geen discussiefase

bij probleemoplossende vergadering:

→ minder gedisciplineerde deelnemers starten hier soms de discussie al op terwijl informatieve fase nog aan de gang is

→ besluitvorming valt vaak tussen wal en schip

⇒groot belang → duidelijke en expliciete besluiten formuleren → concrete acties en afspraken aan verbinden